Orange chat

Orange chat

Komplexné riešenie chatovacej aplikácie pre projekt Orange Go. Množstvo funkcionalít umožňuje jednoduchú a zábavnú komunikáciu. Aplikácia umožňuje automatickú identifikáciu zákazníka prostredníctvom mobilnej siete a jednoducho sprostredkuje kontakt prostredníctvom chatu s kontaktmi v telefóne. Aplikácia je dostupná pre iOS, Android a Symbian.

Popis riešenia

  • Návrh usability aplikácie
  • Vývoj serverovej aj aplikačnej časti
  • Prepojenie s backend systémami klienta
  • Dohľad, správa, support
Orange chat screens