Partneri

Úzko spolupracujeme s partnerskými spoločnosťami, ktorých skúsenosti, orientácia na rozdielne projekty a tímy odborníkov nám spoločne umožňujú rýchlu a kvalitnú realizáciu našich projektov.

Medium 13

špecialista na vývoj a realizáciu nástrojov pre podporu predaja

iNeed

kreatívne návrhy a vývoj mobilných aplikácií nielen pre iOS, Android a Windows Phone

Mobilbonus

jeden z najväčších agregátorov platobných metód a obsahu s marketingovým cítením